atabayrak

Hedef ve Değerlerimiz

fidan-hedef

 

 

 

Öğrencilerimize, bireysel gelişim özelliklerinin önemsendiği kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının sunulduğu bir ortamda kendi geleneklerine ve kültür mirasına sahip çıkan, araştırmacı, sorgulayan, girişimci, sorumluluk sahibi, çevreye ve insana saygılı birer birey olmalarını sağlayacak rehberliği yapmak.

Çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknik donanıma sahip bireyler yetiştirmek.